Reskal - Instalacje przeciwpożarowe

Projetkowanie instalacji przeciwpożarowych

Projektowanie instalacji tryskaczowych

Oferujemy Państwu

Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej

Projekt, w zależności od wymagań, zostanie opracowany w oparciu o aktualne normy europejskie (PN-EN, VdS), amerykańskie (NFPA) lub standardy FM Global. Współpracujemy z takimi firmami jak TYCO, VIKING, VICTAULIC oraz HILTI. Projekt, w zależności od potrzeb, będzie obejmował:

  • zasilanie wodne w postaci zbiornika zapasu wody ppoż. oraz pompowni ppoż.,
  • sieć obwodową ppoż.,
  • instalację tryskaczową.

Standardowy projekt wykonawczy samej instalacji tryskaczowej zawiera:

  • rysunek przedstawiający podział na strefy,
  • schemat technologiczny,
  • rzuty wraz z niezbędnymi detalami podłączeń, zawiesi, itp,
  • przekroje wraz z niezbędnymi detalami,
  • niezbędne aksonometrie,
  • opis techniczny wraz z zestawieniem materiałów (strony katalogowe),
  • obliczenia hydrauliczne.

Wykonanie projektu instalacji hydrantowej

Oferujemy wykonanie projektu instalacji hydrantowej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Projekt zostanie opracowany w oparciu o aktualne normy PN-EN, a także w razie potrzeby z uwzględnieniem aktualnych norm amerykańskich (NFPA).

Uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych

Współpracujemy z doświadczonymi, godnymi polecenia Rzeczoznawcami ds. ppoż. Każde nawet najtrudniejsze zagadnienie zostanie dogłębnie przeanalizowane i rozwiązane.

Uzgodnienie projektu z Ubezpieczycielem

Przez cały okres opracowywania dla Państwa projektu jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ubezpieczycielem. Wszelkie zmiany uzgadniamy na bieżąco, co wpływa na skrócenie czasu akceptacji projektu.

Nadzór autorski na każdym etapie realizacji instalacji

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały okres realizacji inwestycji. Jesteśmy elastyczni i otwarci na wszelkie propozycje zmian wprowadzanych przez Wykonawców w stosunku do opracowanego przez nas projektu. Pomagamy zdalnie, jak również na samej budowie.

Wykonanie analizy już opracowanych projektów

Sprawdzamy projekty pod kątem poprawności ich opracowania, jak również pod kątem aktualnych przepisów.

Wykonanie analizy istniejącej instalacji przeciwpożarowej

Sprawdzamy instalację pod kątem poprawności jej wykonania oraz aktualnych przepisów. Przygotowujemy raport z oględzin wraz z niezbędnymi wytycznymi.

Dodatkowo:

W ramach współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych, oferujemy także realizację projektów wyżej wyszczególnionych branż.

Dane kontaktowe

reskal

ul. Witosa 33/5
30-612 Kraków

telefon: 603 266 942telfon
e-mail: wiadomosc

Pracujemy 7 dni w tygodniu
od godziny 8:00 do 22:00